Medlemsinfo

Golfhäftet 2018!

Golfhäftet 2018 är här! Du som vill förbereda golfsäsongen 2018 redan nu får även en gåva när du köper 2 st. Golfhäftet på din hemmaklubb.

Golfhäftet räcker hela 2018
Det är tidigt att tänka på julklapparna redan, men det hindrar inte dig att ge bort det andra Golfhäftet som julklapp när du köper 2 st. Det finns alltid någon du vill spela mer golf med 2018. Om du vill vara en riktigt snäll tomte i jul så ger du även bort gåvan du får som vid köp av 2 st..

Gåva vid köp av 2
Välj mellan 4 olika gåvor när du köper 2 st. Golfhäftet:
- en golfhandske från Wilson
- en golfhandduk (levereras från 6 nov. i begränsad upplaga)
- ett par strumpor från LannerSocks
- golfcoaching från Golfway - 1 månad fri tillgång till Golfways coaching på nätet.

Pris / st.
Golfhäftet 2018: 495 kr
Golfhäftet 2018 inkl. Plus 2018: 694 kr  

Glöm inte att hämta ut din gåva innan 31:a januari

 

Höstmöte med Gränna Golfklubb 20 november kl. 18.30

INBJUDAN TILL HÖSTMÖTE MED GRÄNNA GOLFKLUBB Måndagen den 20 november 2017 kl. 18.30 i klubbhuset.

Handlingar finns att tillgå på årsmötet och även på kansliet fr.o.m. 2017-11-13. Efter förhandlingarna bjuder Gränna GK på kaffe med dopp.

Föredragningslista
1. Mötet öppnas.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av föredragningslista.
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

7. Fastställande av avgifter mm för 2018: - årsavgifter och medlemsformer
- verksamhetsplan kommittéer
- prognos 2017

- budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår

8. Val av
a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett år.
b) halva antalet (2) övriga ledamöter i styrelsen, för en tid av två år.
c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år.
d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter inte delta. e) två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall utses som ordförande.
f) fastställande av kommittéer för 2018.
g) ombud till GDF-möte.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor (information och diskussion). - tävlingsprogrammet 2018
- restaurangen 2018
- prisutdelning KM 2017

11. Mötet avslutas.