Vi samlades ett 60-tal spel- och städsugna medlemmer för att hjälpa till att städa banan. Vädret var perfekt för arbete med sol och glada miner. Patrik delade ut arbetsuppgifter som vi med frenesi tog till oss. Banpersonalen har gjort ett fantastiskt arbete med träd- och slyfällning så det var mycket att göra. Efter väl förrättat värv samlades vi i restaurangen där vi blev bjudna på en härlig gulachsoppa av Jim, vår krögare! En fin avslutning! Stor TACK till Jim!