Banskötsel

Banan är i ett utmärkt skick! I våra golfbilar finns information om hur du lämpligen kör och placerar bilen på banan! Som vanligt var noga med att lägga tillbaka uppslagna tuvor på alla klippta ytor och laga nedslagsmärken på greener!

Patrik Svensson
Banchef