Banstatus

Vi har haft en mycket positiv utveckling av banan, hela banan. Fortfarande så här inpå hösten håller banan mycket hög kvalitet rätt över.

Det är många som lovordat vår bana vilket vi gläds åt och välkomnar naturligtvis alla att uppleva banan!

Men som tidigare vill vi ju uppmana alla att laga nedslagsmärken och lägga tillbaka uppslagna torvor! Tack på förhand!

Patrik Svensson
Banchef

Scorekort

scorekort 2017 thumb