Lokala regler

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler finns även på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
1. På hål 12, 13, 14, 15 och 16 utgörs banans gräns av den asfaltsbelagda vägkanten mot banan (hålet). En boll som passerar vägkanten och befinner sig i vila på den asfaltsbelagda vägen eller på andra sidan vägen är out of bounds, även om den ligger på en annan del av banan.
2. Markering av banans gräns mellan hål 13 och hål 18 gäller endast vid spel på hål 18. Vid spel på hål 13 betraktas markeringarna som oflyttbara tillverkade föremål.

2. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Bollen träffar kraftledning
1. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning eller stolpe eller stag räknas inte slaget. Spelaren måste        spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs.

3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden eller blottade stenar är mark under arbete.
5. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål eller mark under arbete.
6. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.
7. Alla elstängsel är spelförbudszoner.
8. Unga träd identifierade av stödpinnar är spelförbudszoner.
b) Oflyttbara tillverkade föremål
1. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
2. Alla avståndsplattor, avståndspinnar och skyltar på banan är oflyttbara tillverkade föremål.
c) Organiska föremål
1. Alla stengärdesgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdesgårdarna.

Beslutade av Gränna GK:s Tävlingskommitté / Utgåva: 2019-04-10

Tillfällig lokal regel

Med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala regel vid spel och tävling på vår anläggning. Ronder spelade med denna tillfälliga lokala regel är giltiga som handicapronder.

Lägesförbättring i bunker
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Gäller fr.o.m. den 22 maj 2020 tills annat meddelas.

Scorekort

scorekort20tn