Seniorernas höstmöte 1 november

DAGORDNING VID HÖSTMÖTET 2017-11-01, kl. 14.00 i klubbhuset

Inledning/mötets öppnande   Lennart Håkanson
Val av mötesordförande   Höstmötet
Val av mötessekreterare   Höstmötet
Val av justeringsman/kvinna   Höstmötet
Dagordning   Höstmötet


Information    
  1 Klubben Philip Cooper
  2 Kansliet Randi S. Nilsson
  3 Banan, fastigheter och maskiner Patrik Svensson
  4 Resekommittén Lars Sundberg


Fikapaus

    
Ekonomi 2017   Lars Sundberg
Revisionsberättelse   Revisorerna
Fråga om ansvarsfrihet   Höstmötet
Verksamhetsplan 2018, styrelsens förslag   Höstmötet
Seniorpokalen 2017, information   Valdemar Johansson
Seniorpokalen 2018   Höstmötet
Matchspelet 2018   Höstmötet
Seriespelet 2018, omedelbart beslut   Tävlingskommittén
Utbyten med Hook, Tranås och Mjölby   Tävlingskommittén
Hösttouren 2017-2018   Ingvar Siverth
     
Val    
Förtroendevalda 2017:    
Styrelse Lennart Håkanson, ordförande  
  Valdemar Johansson, ledamot/vice ordförande, t.o.m.2017
  Per-Olov Olsson, sekreterare, t.o.m. 2017
  Lars Sundberg, ledamot och kassör
  Britt-Marie Allard, ledamot  
  Ingvar Siverth, suppleant  
  Lars Westin, suppleant  
     
Adjungerade ledamöter Lars-Olof Pettersson webbmaster
Revisorer Micael Berntson förtroendevald
  Staffan Hermansson förtroendevald
Tävlingskommittén, valda av styrelsen Valdemar Johansson ordförande
  B-M Allard ledamot
  Göran Lago ledamot
Resekommittén, valda av styrelsen Lars Sundberg ordförande
  Lars-Åke Forssmed ledamot
GRIS, valda av styrelsen Håkan Östblom kontaktperson
  Lennart Håkanson kontaktperson
Lagledare GRIS, valda av styrelsen Ingvar Siverth ranchen
  Per-Olov Olsson bunkrarna
  Lennart Håkanson övrigt
Valberedningen Lars-Erik Wiik sammankallande
  Pelle Nyqvist ledamot