De som förlorar i matchspelet i första omgången deltar i tävlingen Lucky loser 2016.

För spelet gäller följande:
Omgång 2 skall vara spelad senast 9 juli.
Omgång 3 skall vara spelad senast 6 augusti.
Omgång 4 skall vara spelad senast 27 augusti.
Finalen och match om plats 2 och 3 skall var spelad senast 17 september.
Var och en ansvarar för att kontakt tas med motspelaren.
Senast 12 juni
Spelare Omgång 1
Omgång 2
Omgång 3
Final
Håkan Grennvall Håkan Grennvall
1&0
  Göran Blonqvist
w.o.
Weimar Nilsson
2&1
Kennert Allard
Lars Lago larslagoorg Lars Lago
w.o
Bengt Nilsson
Carl-Pether Gustafsson Tyrone Käll
w.o
Göran Blomqvist
6&5
Tyrone Käll
Göran Blomqvist goranblomquist Göran Blomqvist
5&4
Nils-Åke Nilsson
Göran Björndal Göran Björndal
w.o
Göran Björndal
2&0
Weimar Nilsson
Lottad
Göran Bergman
Stig-Ola Lövgren stigolalovgrenorg Valdemar Johansson
19:e hålet
Valdemar Johansson valdemarjohanssonorg
Lars Westin Weimar Nilsson
4&2
Weimar Nilsson
7&6
Weimar Nilsson weimar
Rolf Hansson Berndt Johansson
2&0
Berndt Johansson bernt johansson