Nybörjare, kurs med och utan medlemskap 2021

Nybörjare, kurs utan medlemskap 1,750:-
Nybörjare, paket inkl. small medlemskap 3,500:-
Nybörjare, paket inkl. medium medlemskap 4,500:-
Nybörjare, paket inkl. large medlemskap 5,250:-
Nybörjare, paket inkl. XL medlemskap 6,000:-
Nybörjare, paket inkl. XXL medlemskap 6,500:-
Nybörjare, paket inkl. XL ungdom 4,500:-
Nybörjare, paket inkl. knatte medlemskap 1,000:-
Nybörjare, paket inkl. Junior 13-15 år medlemskap    1,600:-
Nybörjare, paket inkl. Junior 16-21 år medlemskap 2,300:-

 

Grupp  4

Tisdag den xxx kl. 18.00 - 20.00
Torsdag kl. 15.00 - 17.00
Tisdag kl. 18.00 - 20.00
Torsdag kl. 18.00 - 20.00
Tisdag kl. 18.00 - 20.00
Torsdag kl. 18.00 - 20.00


Länk till Medlemskap 2021
Länk till Medlemskap 2021 junior