Medlemsinfo

Information om Covid-19

På Gränna GK gör vi allt vi kan för att du ska känna dig trygg när du vistas hos oss. Våra gästers och medarbetares säkerhet är högsta prioritet.

KANSLI OCH SHOP

Kansliet och shop har ÖPPET SOM VANLIGT, men ska du besöka oss och vår verksamhet vill vi att du är helt frisk och symptomfri från förkylning. Vi uppmanar alla våra gäster att tvätta händerna noga, både före och efter ni besöker oss. Vi är också noga med att alla som är i tjänst hos oss självklart är friska och uppvisar inga symptom på sjukdom. Att undvika närkontakt med andra människor och hålla avstånden är en viktig grundregel.

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och tillämpar dessa i vår verksamhet. Vi kommer även följa rekommendationerna från Riksidrottsförbundet vad gäller allt utövande av idrott.

Vårmötet med klubben den 25 mars är inställt tills vidare!

På grund av den rådande osäkerheten kring utvecklingen av Corona-viruset har styrelsen i Gränna GK beslutat att ställa in det planerade vårmötet den 25 mars. Vårmötet kommer att hållas senare under våren. Nytt datum medddelas framöver.

Styrelsen

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 - det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.
Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1 mars.

Läs mer: ...

Viktigt meddelande från Svensk Golf

Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Gränna Golfklubb inlett ett samarbete med Svensk Golf.

På detta vis får alla Gränna Golfklubbs medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020*) där även Gränna Golfklubb får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration.

Du tecknar din prenumeration av Svensk Golf via denna länk: https://www.dintidning.se/SG8732

*Svensk Golf slutar att utkomma som gratistidning i maj 2020. Ordinarie pris för prenumerationen kommer vara 399 kr.

Läs mer: ...