Nyheter

I samråd med klubben och dess styrelse har jag idag beslutat att ställa in Seniorernas vårmötte. Anledningen är som ni förstår den rådande Corona-pandemin. En del ärenden på vårmötets dagordning kan därför komma att avgöras i Seniokommitténs styrelse istället. Nytt vårmötesdatum meddelas så småningom.

Lars Westin
Ordf. senioerna