De som förlorar i matchspelet i första omgången deltar i tävlingen Lucky looser 2019

För spelet gäller följande:
Omgång 1 skall vara spelad senast 23 juni
Omgång 2 skall vara spelad senast 4 augusti
Omgång 3 skall vara spelad senast 1 september
Finalen och match om plats 2 och 3 skall var spelad senast 15 september.
Var och en ansvarar för att kontakt tas med motspelaren.
                                                                                                                                 
Senast 4 juni
Omgång 1 - 23 juni  Omgång 2 - 4 august
Omgång 3 - 1 september Final - 15 september
    Mats Laurentz

Åkerberg

1/0 

Sundberg

1/0 

Calle

8/7 

Calle

1/0 

L-G Åkerberg
Lars Sundberg

Sundberg

1/0 

Bengt Nilsson
Mats Johansson

Calle

6/5 

Calle

WO 

Calle Forssmed
P-O Anell

Bror

WO 

Bror Skoglund
Lassas Forssmed

Björndal

3/1 

Tyrone

6/4 

Hilleström

2/0 

Göran Björndal
Bernt Johansson

Tyrone

2/0 

Tyrone Käll
J-E Hillerström

Hilleström

1/0 

Hilleström

WO 

Lars Westin 
S-O Löfgren WO 
Göran Blomqvist