De som förlorar i matchspelet i första omgången deltar i tävlingen Lucky loser 2018

För spelet gäller följande:
Omgång 1 skall vara spelad senast 24 juni
Omgång 2 skall vara spelad senast 5 augusti
Omgång 3 skall vara spelad senast 2 september
Finalen och match om plats 2 och 3 skall var spelad senast 16 september.
Var och en ansvarar för att kontakt tas med motspelaren.
                                                                                                                                 
Senast 18 juni
Omgång 1 - 24 juni  Omgång 2 - 5 august
Omgång 3 - 2 september Final - 16 september
     Ronald Bäckeper Ronald Bäckeper
3/2

 Ronald Bäckeper

2/1

Ronald Bäckeper
3/2
Ronald Bäckeper
3/2
Lars Stark
Valdemar Johansson Per-Olof Arnell
lottad match
Per-Olof Arnell
J-E Hillerström J-E Hillerström
3/2
Stig-Ola Lövgren
3/1
Göran Björndal
Stig-Ola Lövgren Stig-Ola Lövgren
1/0
Göran Lago
Lars-Åke Forssmed Lars-Åke Forssmed
6/5
Lars-Åke Forssmed
2/1

 

Ingvar Siverth
1/0

 

Roland Karlsson
Lars-Erik Wiik Lars-Erik Wiik
6/5
Britt Marie Allard
Lars Sundén Ingvar Siverth
4/2
Ingvar Siverth
WO
Ingvar Siverth
Lars Sundberg Pelle Nyqvist
4/2
Pelle Nyqvist