Seniorpokalen 2018 spelas vid sex tillfällen, varav de fyra bästa räknas som respektive spelares slutresultat.
"Nettoscoremodellen" återinförs fr o m 2018.
Speldagar anges i tävlingsprogrammet. Starttiden är 09.00 om inte annat anges i GIT. Startavgiften är
som tidigare 40 kr/gång perioden maj-september. Priser utdelas i A respektive B-klass/speldag och antalet priser
är beroende på antalet startande.

Segraren får 100 poäng, 2:an 98 poäng i en fallande skala. Spelare med lika antalet slag oavsett klass tilldelas
samma poäng enligt vår sedan tidigare använda LOP-modell. Segraren vid varje speltillfälle är direktkvlificerad
till finalspelet, under förutsättning att spelaren har deltagit i Seniorpokalen minst fyra gånger.

Månad Dag Aktivitet Resultat Sammanlagt
April        
Maj        
  15 Seniorpokalen 1 Resultat pdfSammanlagt
  29 Seniorpokalen 2 Resultat pdfSammanlagt
Juni        
  19 Seniorpokalen 3 Resultat pdfSammanlagt
Juli        
  31 Seniorpokalen 4 Resultat Sammanlagt
Augusti        
  21 Seniorpokalen 5 Resultat Sammanlagt
September        
  4 Seniorpokalen 6 Resultat Sammanlagt