Medlemsinfo

Nyhet för 2018!
Under säsongen 2018 utvecklas verksamheten på Gränna Golfklubb. En del i detta blir att Träningskortet startar upp vilket blivit väldigt populärt på många klubbar runt om i Sverige. Träningskortet kommer innebära flera möjligheter till gruppträning för våra medlemmar och det under 20 veckor av säsongen (april-september).
Under säsongen kommer det finns 1 pass i schemat per vecka vilket medför tillgång till hela 20 pass totalt. Varje pass kommer att ha ett specifikt tema som exempelvis sving, chip, bunker etc. Passen kommer även ha olika svårighetsgrad. Alla pass är 50 minuter långa.
Eftersom att alla som tecknar träningskortet ska utvecklas på bästa sätt gäller maxantal på 8 personer vid varje pass. Ett pass genomförs ej om deltagarantalet är under 2 personer. Alla pass kommer huvudsakligen ligga på måndagar kl. 18:00.

Vissa pass under säsongen kan komma att slås ihop för exempelvis föreläsningar eller annan teoretisk del och då utökas självklart även deltagarantalet.
Alla pass går att boka av de som tecknat Träningskortet 2018. En deltagare kan maximalt vara bokad på 2 pass samtidigt. Anmälan till respektive pass öppnas alltid 10 dagar före.
OBS! Antal pass kan komma att ändras beroende på antal anmälningar.
Använd dig av det nya friskvårdsbidraget så blir det en fantastisk investering i ditt golfspel!

Pris för Träningskortet inkl. rangekort med 20 uttag 2018 – 2.100 kr (värde 3,175 kr)

pdfDagordning för nedladdning

Dagordning

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Val av ordförande samt sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet

5. Styrelsens årsredovisning för 2017

6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2017

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för 2017

8. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

9. Informationer
– Tävlingsprogram 2018 och Prisutdelning KM 2017
– Restaurang
– Banstatus

10. Övriga frågor

11. Mötet avslutas

Fika kommer erbjudas under kvällen.
/Styrelsen

Vi erbjuder nya medlemmar testa att spela på Gränna Golfklubb under 2018 för endast 2 900 kr. I priset ingår lån av spelrätt och behöver du gå nybörjarkurs så bjuder vi på det. Kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.